Animefest 2021 AMV upload

Zde můžete odeslat svá AMV do soutěže. Před odesláním zkontrolujte, zda vaše AMV splňují pravidla. Po úspěšném uploadu obou verzí - s credits, bez credits - vyplňte formulář, kterým se přihlásíte do soutěže. Pokud nevyplníte potřebné údaje a neodešlete obě verze AMV, nemůžete se soutěže zúčastnit. Nezapomeňte po uploadu souborů stisknout tlačítko "Odeslat soubory". Pokud máte problémy s uploadem souborů, napište na e-mail amv@animefest.cz.

With this form, you can upload your AMVs for the contest. Before uploading the files, check if your AMVs satisfy the rules. After successful upload of both version - with credits, without credits - fill the form to enter the contest. If you don't enter all required information, or don't upload both AMV version, you can not enter the contest. Don't forget to press the "Send files" button after the upload. In case of problems with file upload, contact us at amv@animefest.cz.

You browser doesn't have Flash, Silverlight, Gears, BrowserPlus or HTML5 support.